Recht op herroeping

RETOUR BESTELLINGEN EN RECHT OP HERROEPING

Kopers, niet-professionele personen, profiteren van een herroepingstermijn van veertien dagen vanaf de ontvangst van hun bestelling om het product aan de Verkoper te retourneren voor ruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourkosten die altijd betaalbaar door de koper, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden van de verkoper.

Om van dit herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, moet de koper de verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing om het contract op te zeggen en het product uiterlijk binnen veertien dagen na zijn beslissing terug te zenden. Het artikel moet zo mogelijk intact worden geretourneerd, bij voorkeur in de verpakking en zonder verpakking bij de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​gedeeltelijke terugbetaling te doen als het artikel beschadigd is of door de koper is gebruikt.

De volgende artikelen komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht (verwijzing naar artikel VI.53 van de wetboek van economisch recht), met name:

  • producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich waarschijnlijk tijdens de herroepingstermijn zal voordoen;
  • producten aangepast aan of aangepast aan de specificaties van de consument;
  • producten die snel verslechteren of aflopen;
  • verzegelde producten die niet kunnen worden teruggezonden met het oog op de bescherming van de gezondheid of hygiëne en die door de consument na levering zijn ontzegeld;

Voor specifieke voorwaarden met betrekking tot de verkoop, verwijzen wij u naar de "Algemene Verkoopvoorwaarden" beschikbaar op deze site.